Likvidace odpadních vod v obci Bohuňovice
Objednatel: Obec Bohuňovice, kontakt: 585 151 683, hodnota díla 11 365 558,- Kč bez DPH
Realizace 10/2008-5/2009
Olomouc - ulice Přichystalova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Objednatel: OHL ŽS a.s., kontakt: ing. Calábek 602 595 181, hodnota díla 16 455 502,- Kč bez DPH
Realizace 10/2009-5/2010
Denisova-Pekařská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Objednatel: STRABAG a.s., kontakt: ing. Jančík 602 501 801, hodnota díla 22 357 195,- Kč bez DPH
Realizace 3-5/2007
Rekonstrukce vodovodu Olomouc - Jeremenkova ul. 4. etapa
Investor: SKANSKA DS a.s., kontakt: ing. Dohnal 737 257 013, hodnota díla 6 605 000,- Kč bez DPH
Realizace 3-6/2009
Dokončení kanalizace aglomerace Šternberk
Objednatel: Hochtief a.s., kontakt: ing. Sadílek 725 006 679, hodnota díla 14 442 753,- Kč bez DPH
Realizace 3-11/2010
Kanalizace Kostelec na Hané
Objednatel: INSTA CZ s.r.o., kontakt: p. Hruška Roman 724 711 102, hodnota díla 11 895 138,- Kč bez DPH
Realizace 9/2011-4/2012
Týneček 13 RD - inženýrské sítě
Objednatel: Valtr generální dodavatel staveb s.r.o., kontakt: 602 743 502, hodnota díla 5 843 719,- Kč bez DPH
Realizace 5/2011-6/2012
ČOV a kanalizace Konice
Objednatel: INSTA CZ s.r.o., kontakt: p. Hruška Roman 724 711 102, hodnota díla 10 780 420,- Kč bez DPH
Realizace 11/2009-4/2010
Odkanalizování obcí Dobrochov, Vranovce, Výšovice, Kelčice
Objednatel: INSTA CZ s.r.o., kontakt: p. Hruška Roman 724 711 102, hodnota díla 12 095 345,- Kč bez DPH
Realizace 3/2009-9/2009
ZTV Vícov - lokalita Na Horce - inženýrské sítě, komunikace
Objednatel: Obec Vícov, kontakt: pí Rzsivalová 724 784 361, hodnota díla 6 345 138,- Kč bez DPH
Realizace 4/2012-11/2012
Vodovod Prostějov - oprava řadů v ul. Studentská a Lidická
Objednatel: Vodovody a kanalizace Prostějov, kontakt: pí Pilcová 776 203 302, hodnota díla 4 383 123,- Kč bez DPH
Realizace 5/2012-7/2012
Odkanalizování vybraných obcí a měst regionu Novojičínska
Objednatel: OHL ŽS a.s., kontakt: ing. Polášek 724 368 396, hodnota díla 3 531 420,- Kč bez DPH
Realizace 6/2011-10/2012
Rekonstrukce kanalizačních stok v ul. Růžová a ul. K.Čapka
Objednatel: Kareta s.r.o., kontakt: ing. Moťka 725 470 160, hodnota díla 3 049 848,- Kč bez DPH
Realizace 11/2012-12/2012